Giá từ: Đến: Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
Đầu số :

Sim phong thủy

 

 Dưới đây là một số ít sim phong thủy điểm cao, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 và 9.5 điểm, mà chúng tôi đã lựa chọn sẵn. Các bạn vui lòng nhập số vào công cụ phía trên và điền đầy đủ thông tin của các bạn vào để kiểm tra điểm cho khách quan. Thanks.

0981.88.3578       Giá     900.000

09888.329.13       Giá     400.000

0981.88.5358       Giá     900.000

0981.89.1128       Giá     900.000

0936.89.6639       Giá     900.000

0981.89.1238       Giá     1.200.000

0969.18.9449       Giá     1.200.000

0981.886.135       Giá     1.900.000

0965.17.5868       Giá     đã bán

0942.88.3979       Giá     9.500.000

097.115.8686       Giá     9.500.000

097.119.8686       Giá     9.500.000

097.1350.888       Giá     9.500.000

097.1360.888       Giá     8.500.000

097.113.8686       Giá     12.000.000

097.707.5888       Giá     đã bán {sim điểm cao số đẹp, hàng này rất hiếm ạ}

0971 885.885       Giá     25.000.000 {sim điểm cao số đẹp, hàng này rất hiếm ạ}

0961.90.9988       Giá     8.500.000 {sim điểm cao số đẹp, hàng này rất hiếm ạ}

096 118.9988       Giá     9.500.000 {sim điểm cao số đẹp, hàng này rất hiếm ạ}

09.1975.4888       Giá     9.500.000 {sim điểm cao số đẹp, hàng này rất hiếm ạ}

Danh sách sim hợp tuổi khác.

0969.18.9449 giá 1.200.000 ---- 09.4569.1689 giá 450.000
0989.56.2992 giá Đã bán ---- 09878.33.469 giá 490.000
096.5559.668 giá Đã bán ---- 09.6556.6839 giá Đã bán
0989.356.528 giá Đã bán ---- 0961.678.459 giá 600.000
09.6688.5917 giá 350,000 ---- 0961.678.389 giá Đã bán
0961.678.327 giá 350,000 ---- 0961.678.352 giá 350.000
0961.678.417 giá 350,000 ---- 0961.678.532 giá 350.000
0961.678.561 giá 350,000 ---- 0972.86.55.85 giá Đã bán
0961.678.570 giá 350,000 ---- 096.3579.628 giá 400.000
0961.678.651 giá 350,000 ---- 0973.3886.58 giá 400.000
0961.678.336 giá Đã bán ---- 0976.214.558 giá 400.000
0961.678.363 giá 400,000 ---- 0978.898.529 giá 400.000
0961.678.633 giá 400,000 ---- 0985.869.138 giá 400.000
096.567.3968 giá Đã bán ---- 0985.881.459 giá 400.000
09696.335.80 giá 350,000 ---- 0986.199.618 giá 400.000
0961.678.291 giá 400.000 ---- 0986.550.958 giá 400.000
0961.678.390 giá 400.000 ---- 0988.589.387 giá 400.000
0961.678.354 giá 350.000 ---- 0988.798.378 giá 400.000
0961.678.453 giá 350.000 ---- 0988.998.105 giá 400.000
0961.678.534 giá 350.000 ---- 0989.085.819 giá 400.000
0961.678.543 giá 350.000 ---- 0989.239.322 giá 400.000
0983.90.1964 giá 500.000 ---- 0961.678.235 giá 400.000
0961.678.309 giá 400.000 ---- 0979.156.828 giá 500.000
0961.678.435 giá 350.000 ---- 0966.7999.28 giá 650.000
0963.19.29.28 giá Đã bán ---- 0961.67.8558 giá 800.000
0965.68.1338 giá Đã bán ---- 0989.30.10.05 giá 800.000
0969.230.118 giá 400.000 ---- 0961.678.273 giá 350,000
098.339.0128 giá 400.000 ---- 0961.678.372 giá 350,000
0983.309.928 giá 400.000 ---- 0961.678.471 giá 350,000
0983.989.508 giá 400.000 ---- 0961.678.615 giá 350,000
0985.831.528 giá 400.000 ---- 09780.15.8.96 giá 350,000
0986.295.219 giá 400.000 ---- 0969.033.856 giá Đã bán
0987.132.238 giá 400.000 ---- 0969.52.3836 giá 400,000
0987.136.258 giá 400.000 ---- 0985.63.83.07 giá 400,000
0988.305.583 giá 400.000 ---- 0986.777.384 giá Đã bán
0989.39.88.23 giá 400.000 ---- 0987.157.626 giá 400,000
0961.678.318 giá 400.000 ---- 0961.678.237 giá 400,000
0961.678.552 giá Đã bán ---- 0961.678.507 giá 400,000
09696.33.058 giá 450.000 ---- 0961.678.516 giá 400,000
0973.518.628 giá 500.000 ---- 094.753.8186 giá 420,000
097.818.2358 giá Đã bán ---- 0967.68.69.35 giá 500,000
0972.365.368 giá Đã bán ---- 0975.63.68.61 giá 500,000
09.1975.4888 giá 9.500.000 ---- 0988.8939.16 giá Đã bán
0969.58.85.85 giá Đã bán ---- 0961.678.679 giá 8,500,000
097.8288.999 giá Đã bán ---- 0961.678.301 giá 350.000
0961.678.361 giá 350,000 ---- 0961.678.310 giá 350.000
0961.678.370 giá 350,000 ---- 0961.678.381 giá 400.000
0961.678.576 giá 350,000 ---- 0971.6886.51 giá Đã bán
0961.678.613 giá 350,000 ---- 0948.7878.91 giá 620.000
0961.678.631 giá 350,000 ---- 0966.7999.80 giá 900.000
0961.678.657 giá 350,000 ---- 0984.37.0101 giá 950.000
0961.678.307 giá 400,000 ---- 0948.36.1981 giá 1.200.000
0961.678.675 giá 400,000 ---- 09696.33.184 giá 350.000
0966.7997.84 giá 490,000 ---- 0947.81.3223 giá 550.000
0961.678.677 giá Đã bán ---- 0981.08.07.73 giá 800.000
0961.678.639 giá Đã bán ---- 0971.6886.33 giá 900.000
0961.678.369 giá 600,000 ---- 098.19.8.2013 giá 1.200.000
0961.678.479 giá Đã bán ---- 0989.500.659 giá 400.000
0961.678.578 giá 800,000 ---- 0961.678.589 giá 800.000
0961.678.279 giá Đã bán ---- 0989.27.10.89 giá Đã bán
0961.678.451 giá 350.000 ---- 0916.898.550 giá 320.000
0961.678.541 giá 350.000 ---- 094.3311.008 giá 320.000
0948.36.1970 giá 650.000 ---- 09696.33.085 giá 350.000
0961.678.433 giá 350.000 ---- 0963.078.718 giá 400.000
0961.678.514 giá 350.000 ---- 0964.998.918 giá 400.000
0961.678.523 giá 350.000 ---- 0965.360.338 giá 400.000
0989.021.033 giá 400.000 ---- 0967.55.2928 giá 400.000
0989.366.583 giá Đã bán ---- 0968.66.1915 giá 400.000
0961.678.334 giá 400.000 ---- 0978.101.258 giá Đã bán
0961.678.343 giá 400.000 ---- 0982.055.356 giá 400.000
098.19.2.2013 giá 1.200.000 ---- 0982.981.552 giá 400.000
0961.678.549 giá 350.000 ---- 0983.538.258 giá 400.000
0963.83.6309 giá 400.000 ---- 0985.502.158 giá 400.000
0965.899.209 giá 400.000 ---- 0985.618.165 giá 400.000
0978.090.129 giá 400.000 ---- 0985.65.85.78 giá 400.000
0981.21.07.09 giá 450.000 ---- 0985.926.318 giá 400.000
09696.334.18 giá 450.000 ---- 0986.133.218 giá 400.000
09.8910.8918 giá 500.000 ---- 0986.251.578 giá 400.000
0963.1366.18 giá 500.000 ---- 0986.588.935 giá 400.000
0963.936.258 giá 500.000 ---- 0988.329.158 giá 400.000
097.286.2359 giá 500.000 ---- 0989.811.458 giá 400.000
0973.882.358 giá Đã bán ---- 0989.925.209 giá 400.000
094.804.7755 giá 550.000 ---- 0961.678.255 giá 400.000
09889.7.2332 giá 650.000 ---- 0961.678.525 giá Đã bán
098.772.0055 giá 1.200.000 ---- 096.223.1558 giá 450.000
09696.335.08 giá 450.000        

Tìm nhanh sim hợp tuổi năm sinh của bạn

Sim hop tuoi 1975 - Sim hop tuoi 1976 - Sim hop tuoi 1977 - Sim hop tuoi 1978

Sim hop tuoi 1979 - Sim hop tuoi 1980 - Sim hop tuoi 1981 - Sim hop tuoi 1982

Sim hop tuoi 1983 - Sim hop tuoi 1984 - Sim hop tuoi 1985 - Sim hop tuoi 1986

Sim hop tuoi 1987 - Sim hop tuoi 1988 - Sim hop tuoi 1989 - Sim hop tuoi 1990

Sim hop tuoi 1991 - Sim hop tuoi 1992 - Sim hop tuoi 1993 - Sim hop tuoi 1994

Sim hop tuoi 1995 - Sim hop tuoi 1996 - Sim hop tuoi 1997 - Sim hop tuoi 1998

Sim hop tuoi 1999 - Sim hop tuoi 2000 - Sim hop tuoi 2001 - Sim hop tuoi 2002

Sim hop tuoi 1959 - Sim hop tuoi 1960 - Sim hop tuoi 1961 - Sim hop tuoi 1962

Sim hop tuoi 1963 - Sim hop tuoi 1964 - Sim hop tuoi 1965 - Sim hop tuoi 1966

Sim hop tuoi 1967 - Sim hop tuoi 1968 - Sim hop tuoi 1969 - Sim hop tuoi 1970

Sim hop tuoi 1971 - Sim hop tuoi 1972 - Sim hop tuoi 1973 - Sim hop tuoi 1974

Danh sách sim phong thủy hợp Mệnh Kim

Phong thủy là một khái niệm khá quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường được hiểu là một phương pháp ứng dụng trong kiến trúc và xây dựng Đông Phương cổ, dựa trên phương pháp luận của thuyết Âm dương ngũ hành. Khi mua nhà, tìm văn phòng ai cũng quan tâm tới hướng và khi chọn số sim điện thoại nên chọn những số có âm, có duơng, có chẵn có lẻ hợp với cung mệnh của mình.

    Những phân tích của các nhà nghiên cứu cho thấy, Phong thủy sim là một bộ môn khoa học xác định sự phù hợp với cảnh quan môi trường, thiên nhiên hài hòa với cuộc sống con người, chứ không phải là loại tín ngưỡng bí ẩn. Vì vậy khi chọn một số điện thoại đẹp và hợp với tuổi cần quan tâm tới những điểm sau:

 Trước tiên bạn nên biết mình thuộc mệnh nào, để chọn con số hợp với bản mệnh của mình:

 + Những năm sinh thuộc mệnh THỦY:
1952, 1953, 1966, 1967, 1974, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997
 + Những năm sinh thuộc mệnh KIM:
1954, 1955, 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993
 + Những năm sinh thuộc mệnh HỎA:
1948, 1949, 1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995
 + Những năm sinh thuộc mệnh MỘC:
1942, 1943, 1950, 1951, 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989
 + Những năm sinh thuộc mệnh THỔ:
1946,1947, 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991

- Âm Dương: ( Dãy số bao gồm sự kết hợp hài hoà giữa số âm, dương )

-  Ngũ hành: ( So sánh Vận, Mạng của dãy số với Vân, Mạng của người chọn số )

- Thiên thời:  ( Vượng khí của dãy số ứng với một khoảng thời gian nhất định )

- Quái Khí :    ( Ý nghĩa hình tượng Quẻ )

- Quan niệm :  ( Kết luận )

Công cụ được lập trình tính toán dựa trên những nguyên tắc trên đây hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo ra một số đẹp hợp phong thuỷ . Vì vậy để lựa chọn được một sim phong thuy điểm 10 là rất khó, đòi hỏi người tìm phải có lòng kiên trì xem bói kỹ lưỡng trước  khi lựa chọn.

Lưu ý : Điểm số có thể thay đổi tùy thuộc vào giờ, ngày, tháng, năm sinh hay giới tính của mỗi người. Qúy Khách phải chắc chắn là đã kiểm tra cẩn thận, tỷ mỉ trước quyết định của mình . Công cụ xem boi so sim dien thoai,  là mang tính tham khảo, chúng tôi  hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước quyết định lựa chọn của Qúy Khách . Kính chúc Qúy Khách chọn được sim số đẹp theo ý muốn.

Trung tâm Sim gia re hàng đầu Việt Nam

Video tham khảo

Tin mới: Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp tuổi